شهرداری بندرترکمن درنظردارد برابربند(یک) مصوبه شماره(25 )– 03/6/97  شورای اسلامی شهرامورات خدمات شهری را از طریق  مناقصه  بمدت یکسالبه شرکت هایی که توانایی انجام را داشته ودارای (تاییدیه ازطریق اداره کار و رفاه اجتماعی و رتبه ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی )  می باشند طبق شرایط ذیل واگذارنماید :

           شرایط مناقصه :

  • مبلغ سپرده شرکت درمناقصه مبلغ 1/500/000/000 ریال میباشدکه درصورت واریز نقدی بشماره حساب سپرده سیبا  0107740262002  به نام شهرداری بندرترکمن ودرغیراین صورت اسنادخزانه یاضمانت نامه بانکی ارائه گردد.
  • شهرداری در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختار است .
  • شهرداری میتواند درصورتی که برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان را به ترتیب ضبط نماید.
  • از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه  تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 22/6/97  به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  24/6/97 به دبيرخانه شهرداري  بندرترکمن تحويل نمايند .
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 2022 –  0173442 تماس حاصل فرمایند.
تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است

Téléchargeur de vidéos YouTube story saver Telecharger Video Instagram