نصب بنرهای ارتحال مجتهدفقیه حاج آخوند عابدی کر در سطح شهر توسط واحد روابط عمومی

 

 ▪️نصب بنرهای ارتحال مجتهدفقیه حاج آخوند عابدی کر در سطح شهر توسط واحد روابط عمومی
1395/10/26

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است