جمع آوری تمامی پارچه هاوریسه های رنگی سطح شهروبرافراشتن پرچم سیاه(عزا)به مناسبت ارتحال جانسوزعالم ربانی،فقیه مجتهدالحاج حاجی محمدآخوندعابدی کر

 ▪️جمع آوری تمامی پارچه هاوریسه های رنگی سطح شهروبرافراشتن پرچم سیاه(عزا)به مناسبت ارتحال جانسوزعالم ربانی،فقیه مجتهدالحاج حاجی محمدآخوندعابدی کر

 

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است