در جلسه ی شورای اداری شهرستان ترکمن و در حضور استاندار محترم گلستان تمجید استاد داریوش ارجمند از تغییرات محسوس و زیباسازی شهر بندر ترکمن

 در جلسه ی شورای اداری شهرستان ترکمن و در حضور استاندار محترم گلستان
تمجید استاد داریوش ارجمند از تغییرات محسوس و  زیباسازی شهر بندر ترکمن

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است