بازدید از پروژه ها

شهردار به همراه فرماندار محترم و فرمانده محترم سپاه شهرستان از پروژه روکش آسفالت خیابان امیرکبیر و همچنین مراحل تکمیل میدان سپاه در تقاطع خیابان شهید بهشتی و خیابان ابوعمار بازدید نمودند.

 

 

 

 

 

 

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است