آغاز عملیات آسفالت خیابان امیرکبیر

در ادامه نهضت آسفالت خیاانهای سطح شهر و پس از روکش آسفالت خیابانهای آزادی،جمهوری اسلامی، شهید کاسب،ابوعمار،اباذر،جمهوری 7، آسفالت خیابان امیرکبیر به مساحت 10000 مترمربع آغاز شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است