دیدار سرزده حاج آخوند عابدی کر امام جمعه محترم بندرترکمن از شهرداری جهت تشکر و اعلام رضایت از روند اقدامات عمرانی و زیباسازی در سطح شهر 95/6/6

 

 دیدار سرزده امروز صبح حاج آخوند عابدی کر امام جمعه محترم بندرترکمن از شهرداری جهت تشکر و اعلام رضایت از روند اقدامات عمرانی و زیباسازی در سطح شهر 95/6/6

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است