تبریک عید قربان به امام جمعه اهل سنت با حضور آقای طهماسبی معاون سیاسی امنیتی استاندار میرزازنجانی شهردار بندر ترکمن

 

 تبریک عید قربان به امام جمعه اهل سنت با حضور آقای طهماسبی معاون سیاسی امنیتی استاندار
میرزازنجانی شهردار بندر ترکمن

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است