Steve Jobs (1955-2011)

شهرداران بندر ترکمن (1333-1395)

1395
شهردار کنونی

محمود کم

.......

1392-1395
بیست و ششمین شهردار

رحمت الله خوجه

1387-1392
بیست و پنجمین شهردار

عبداله کر

1386-1387
بیست و چهارمین شهردار

محمد بردی کمی

1382-1386
بیست و سومین شهردار

شاه محمد شیری

1381-1382
بیست و دومین شهردار

مهدی هوشیار

1378-1381
بیست و یکمین شهردار

رجب محمد دوجی

1377-1378
بیستمین شهردار

عبدالرضا چراغعلی

1376-1377
نوزدهمین شهردار

جانعلی نصیری

1374-1376
هجدهمین شهردار

بختیار خلیلی اردلی

1373-1374
هفدهمین شهردار

روح اله طاهری

1372-1373
شانزدهمین شهردار

یعقوب فرجی

1369-1372
پانزدهمین شهردار

ابوالقاسم خدادادی

1368-1369
چهاردهمین شهردار

بیوک پرتوی

1366-1368
سیزدهمین شهردار

نوراله کر

1365-1366
دوازدهمین شهردار

حاج علی ترک

1362-1365
یازدهمین شهردار

غلامعلی هزار جریبی

1361-1362
دهمین شهردار

نوروز علی کلبادی نژاد

1360-1361
نهمین شهردار

محمد حسین کوچک زاده

1359-1360
هشتمین شهردار

عبدالحکیم نظر نژاد

1355-1357
هفتمین شهردار

محمد قاندومی

1348-1355
ششمین شهردار

نازدوردی نوشین

1347-1348
پنجمین شهردار

علی اصغر باقرزاده

1346-1347
چهارمین شهردار

یحیی امیر صالحی

1344-1346
سومین شهردار

علی اکبر کاظمی

1344-1344
دومین شهردار

اسماعیل صنعانی

1333-1344
اولین شهردار

محمد شرعی

 •                1395
 • 1392-1395
 • 1387-1392
 • 1386-1387
 • 1382-1386
 • 1381-1382
 • 1378-1381
 • 1377-1378
 • 1376-1377
 • 1374-1376
 • 1373-1374
 • 1372-1373
 • 1369-1372
 • 1368-1369
 • 1366-1368
 • 1365-1366
 • 1362-1365
 • 1361-1362
 • 1360-1361
 • 1359-1360
 • 1355-1357
 • 1348-1355
 • 1347-1348
 • 1346-1347
 • 1344-1346
 • 1344-1344
 • 1333-1344
 • معرفی شهردار سوابق شهردار وظایف شهردار راه های ارتباطی
  معرفی شهردار سوابق شهردار وظایف شهردار راه های ارتباطی

  نورمحمد تراج

  سوابق شهردار :

  در حال بروز رسانی.....

  وظایف شهردار :

  1- رهبري ، هدايت ، هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي امور اداري و مالي ، شهر سازي و خدمات شهري ، عمراني ، امور اجتماعي و فرهنگي ، طرح و برنامه و ساير واحدهاي تابعه شهرداري

  2- بررسي و تعيين خط مشي و سياستهاي اجرايي شهرداري و طرح و دفاع از آن در جامعه ذيربط

  3- نمايندگي حقوقي شهرداري نزد مراجع ذيصلاح و نظارت بر حسن اجراي مقررات حقوقي در شهرداري

  4- ارائه پيشنهاد تأسيس ، توسعه ،‌انحلال و ادغام واحدهاي شهرداري به مراجع ذيربط

  5- اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر در محدوده مقررات و ضوابط مربوطه

  6- عزل و نصب معاونين و رؤساي واحدهاي تابعه شهرداري با رعايت مقررات ذيربط

  7- برقراري ارتباطات لازم با وزارت كشور، استانداري و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط به منظور پيگيري امور و بهره گيري و توسعه فعالتيهاي عمراني ، خدماتي و غيره شهرداري

  8- ارزيابي منظم امور و تهيه و انعكاس گزارشهاي لازم به مراجع ذيربط

  9- انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول ميگردد

  راه های ارتباطی با شهردار :

  تلفن های تماس: 01734422022-3 01734431366

  دورنگار: 0173442024

  پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

  معاونت عمرانی معاونت شهری معاونت حقوقی معاونت انسانی
  معاونت عمرانی معاونت شهری معاونت حقوقی معاونت انسانی

  معاونت عمرانی

  در حال بروز رسانی...

  معاونت شهری

  در حال بروز رسانی ...

  معاونت حقوقی

  در حال بروز رسانی...

  معاونت انسانی

  در حال بروز رسانی...
  دفتر شهردار دبیرخانه واحد حقوقي شهرسازي درآمد نوسازي اداري طرح و برنامه ريزي خدمات شهري حراست انفورماتيك و آمار فضاي سبز عمران فني
  دفتر شهردار دبیرخانه واحد حقوقي شهرسازي درآمد نوسازي اداري طرح و برنامه ريزي خدمات شهري حراست انفورماتيك و آمار فضاي سبز عمران فني

  دفتر شهردار

  در حال بروز رسانی...

  دبیرخانه

  در حال بروز رسانی ...

  واحد حقوقي

  در حال بروز رسانی...

  شهرسازي

  در حال بروز رسانی...

  درآمد

  در حال بروز رسانی...

  نوسازي

  در حال بروز رسانی...

  اداري

  در حال بروز رسانی...

  طرح و برنامه ريزي

  در حال بروز رسانی...

  واحد خدمات شهري

  در حال بروز رسانی...

  واحد حراست

  در حال بروز رسانی...

  واحد انفورماتيك و آمار

  در حال بروز رسانی...

  واحد فضاي سبز

  در حال بروز رسانی...

  واحد عمران

  در حال بروز رسانی...

  واحد فني

  در حال بروز رسانی...
  رییس شورا منشی شورا نایب رییس شورا عضو شورا عضو شورا عضو شورا عضو شورا
  رییس شورا منشی شورا نایب رییس شورا عضو شورا عضو شورا عضو شورا عضو شورا

  رییس شورا

  در حال بروز رسانی...

  منشی شورا

  در حال بروز رسانی ...

  نایب رییس شورا

  در حال بروز رسانی...

  عضو شورا

  در حال بروز رسانی...

  عضو شورا

  در حال بروز رسانی...

  عضو شورا

  در حال بروز رسانی...

  عضو شورا

  در حال بروز رسانی...
  تقشه ی شهر بندر ترکمن
  برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
  راه های ارتباط با شهرداری

  سامانه ارتباط مردمی : 137

  تلفن های تماس: 01734422022-3

  تلفن های تماس: 01734431366

  دورنگار: 0173442024

  پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

  حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است