انتصاب معاون مالی اداری شهرداری

 

 طی حکمی از سوی شهردار بندرترکمن ،آقای مهدی سبحانی بعنوان معاون مالی اداری شهرداری منصوب گردید نامبرده دارای 15 سال سابقه بوده گه معاون شهردار گالیکش و معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان گلستان در کارنامه اجرایی ایشان می باشد.  

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است