عملیات روکش آسفالت بلوار شهید آرخی

عملیات روکش آسفالت بلوار شهید آرخی از راه بند تا ساحل 4،7 به صورت رفت و برگشت و از ساحل 14تا 16 ( لاین شرقی)با اعتباری بالغ بر  سه میلیاردو چهل میلیون ریال)از محل اعتبارات تملک توسط شهرداری بندرترکمن

 

 

 

 

 

 

 

 

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است

Téléchargeur de vidéos YouTube story saver Telecharger Video Instagram