جابجایی ایستگاه تاکسی ابتدای بلوار جمهوری اسلامی

جابجایی ایستگاه تاکسی از ابتدای بلوار جمهوری اسلامی به ضلع شرقی میدان مختومقلی جهت بهبود وضعیت ترافیکی

 

 

 

 

 

 

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است

Téléchargeur de vidéos YouTube story saver Telecharger Video Instagram