آگهی مزایده عمومی جایگاه CNG (نوبت اول )

 

 

 مشخصات جایگاه سی ان جی بندرترکمن

شماره اشتراک : 25010404545

تعداد نازل : 6

تعداد اسپنسر : 3

مدل دستگاه:Dereser

شناسه ملی شهرداری بندرترکمن : 14002612883

کد اقتصادی :411368136397

کد پستی: 4891713775

اسناد مزایده:

 

 

 

 

 

 

 

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است