رییس شورا منشی شورا نایب رییس شورا عضو شورا عضو شورا عضو شورا عضو شورا

رییس شورا

در حال بروز رسانی...

منشی شورا

در حال بروز رسانی ...

نایب رییس شورا

در حال بروز رسانی...

عضو شورا

در حال بروز رسانی...

عضو شورا

در حال بروز رسانی...

عضو شورا

در حال بروز رسانی...

عضو شورا

در حال بروز رسانی...
تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است