رنگ آمیزی ترافیکی
ادامه رنگ آمیزی های ترافیکی سطح شهر
نور پردازی بلوار شهید آرخی
رنگ آمیزی ترافیکی بصورت سه بعدی برای اولینبار در سطح شهر
پاکسازی مسیرهای منتهی به مدارس جهت آغاز سال تحصیلی
ساخت و نصب المانهای نوری بلوار جمهوری اسلامی
تزیین میدان مختومقلی با پارچه های رنگی
گزارش تصویری مراسم روز جهانی قدس در بندرترکمن
آغاز عملیات اجرایی آسفالت معابر و خیابانهای سطح شهر بندرترکمن
بازدید امام جمعه شهرستان از پروژه آسفالت
تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است