بازديدمعاون عمرانی استاندار و مدیرکل راه آهن شمال شرق2،فرماندار،شهردار و مدیر کل راه و شهرسازی از پروژه دو خطه کردن بندرگز سبزدشت
1395/10/12

تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است