پوریا میرزازنجانی شهردار بندر ترکمن
پیام شهردار

31 شهریور ماه سالروز آغاز هفته دفاع مقدس بر تمام مردم میهن عزیزمان ایران و جان برکفان این مرز و بوم گرامیباد

5 مهر 1395

با پرداخت بموقع عوارض ما را در ساخت شهری زیبا یاری نمایید

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند مراسم قرعه کشی بین آندسته از مؤدیانی که تا دهه مبارک فجر عوارض ممیزی و نوسازی خود را تسویه نمایند برگزار گردیده و جایزه ویژه یک دستگاه پراید به برنده خوش بخت اهدا میگردد

پیشرفت پروژه ها
نورپردازی خیابانهای سطح شهر
70%
روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر
60%
احداث میدان تقاطع شهید بهشتی و ابوعمار
100%
گل کاری بلوارها و میادین
80%
آگهی تجدید مزایده تفکیک از مبداء پسماندهای شهری (نوبت اول)20 اردیبهشت 1396
شهرداری بندرترکمن به منظور اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری، عملیات جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک و قابل بازیافت را به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت 5 سال (2 سال اول رایگان) از طریق مزایده کتبی واگذار نماید.  ..
آگهی مزایده عمومی جایگاه CNG (نوبت اول )20 اردیبهشت 1396
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد جایگاه CNG  خود را به شرکتهای مجاز بهره بردار به صورت اجاره یکساله از طریق مزایده کتبی واگذار نماید..
مزایده تفکیک از مبدا زباله7 اردیبهشت 1396
مزایده اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری ، عملیات جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک و قابل بازیافت  ..
آگهی تجدید مزایده تفکیک از مبداء پسماندهای شهری (نوبت اول)20 اردیبهشت 1396
شهرداری بندرترکمن به منظور اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری، عملیات جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک و قابل بازیافت را به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت 5 سال (2 سال اول رایگان) از طریق مزایده کتبی واگذار نماید.  ..
آگهی مزایده عمومی جایگاه CNG (نوبت اول )20 اردیبهشت 1396
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد جایگاه CNG  خود را به شرکتهای مجاز بهره بردار به صورت اجاره یکساله از طریق مزایده کتبی واگذار نماید..
مزایده تفکیک از مبدا زباله7 اردیبهشت 1396
مزایده اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری ، عملیات جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک و قابل بازیافت  ..
آگهی تجدید مزایده تفکیک از مبداء پسماندهای شهری (نوبت اول)20 اردیبهشت 1396
شهرداری بندرترکمن به منظور اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری، عملیات جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک و قابل بازیافت را به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت 5 سال (2 سال اول رایگان) از طریق مزایده کتبی واگذار نماید.  ..
آگهی مزایده عمومی جایگاه CNG (نوبت اول )20 اردیبهشت 1396
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد جایگاه CNG  خود را به شرکتهای مجاز بهره بردار به صورت اجاره یکساله از طریق مزایده کتبی واگذار نماید..
مزایده تفکیک از مبدا زباله7 اردیبهشت 1396
مزایده اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری ، عملیات جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک و قابل بازیافت  ..
اهم پروژه های در دست اجرا
تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است