محمود کم شهردار بندر ترکمن
پیشرفت پروژه ها
نورپردازی خیابانهای سطح شهر
70%
روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر
60%
احداث میدان تقاطع شهید بهشتی و ابوعمار
100%
گل کاری بلوارها و میادین
80%
آشنایی با مفهوم پدافند غیر عامل10 آبان 1397
پدافند غیر عامل افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی..
مناقصه خدمات شهری6 شهریور 1397
شهرداری بندرترکمن درنظردارد برابربند(یک) مصوبه شماره(25 )– 03/6/97  شورای اسلامی شهرامورات خدمات شهری را از طریق  مناقصه  بمدت یکسالبه شرکت هایی که توانایی انجام را داشته ودارای (تاییدیه ازطریق اداره کار و رفاه اجتماعی و رتبه ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی )  می باشند طبق..
فراخوان و مزایده احداث شهربازی29 فروردین 1397
شهرداری بندرترکمن درنظردارد طی مجوز بند 2 صورتجلسه شماره13 - 12/12/96 شورای اسلامی شهر ، درراستای ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه فضاهای تفریحی و گردشگری ، قسمتی ازعرصه پارک  بوستان گلستان واقع درضلع جنوب شرقی را بمدت 7سال به صورت اجاره جهت احداث شهربازی باحفظ مالکیت به اشخاص(حقیقی،حقوقی)بشرح ذیل..
بازدید شهردار بهمراه اعضای شورای شهر از روند پیشرفت پروژه های عمرانی ورودی شهر از سمت گرگان22 آذر 1396
    بازدید شهردار از روند پیشرفت پروژه های عمرانی (ورودی شهر از سمت گرگان)  ..
آشنایی با مفهوم پدافند غیر عامل10 آبان 1397
پدافند غیر عامل افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی..
مناقصه خدمات شهری6 شهریور 1397
شهرداری بندرترکمن درنظردارد برابربند(یک) مصوبه شماره(25 )– 03/6/97  شورای اسلامی شهرامورات خدمات شهری را از طریق  مناقصه  بمدت یکسالبه شرکت هایی که توانایی انجام را داشته ودارای (تاییدیه ازطریق اداره کار و رفاه اجتماعی و رتبه ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی )  می باشند طبق..
فراخوان و مزایده احداث شهربازی29 فروردین 1397
شهرداری بندرترکمن درنظردارد طی مجوز بند 2 صورتجلسه شماره13 - 12/12/96 شورای اسلامی شهر ، درراستای ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه فضاهای تفریحی و گردشگری ، قسمتی ازعرصه پارک  بوستان گلستان واقع درضلع جنوب شرقی را بمدت 7سال به صورت اجاره جهت احداث شهربازی باحفظ مالکیت به اشخاص(حقیقی،حقوقی)بشرح ذیل..
بازدید شهردار بهمراه اعضای شورای شهر از روند پیشرفت پروژه های عمرانی ورودی شهر از سمت گرگان22 آذر 1396
    بازدید شهردار از روند پیشرفت پروژه های عمرانی (ورودی شهر از سمت گرگان)  ..
آشنایی با مفهوم پدافند غیر عامل10 آبان 1397
پدافند غیر عامل افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی..
مناقصه خدمات شهری6 شهریور 1397
شهرداری بندرترکمن درنظردارد برابربند(یک) مصوبه شماره(25 )– 03/6/97  شورای اسلامی شهرامورات خدمات شهری را از طریق  مناقصه  بمدت یکسالبه شرکت هایی که توانایی انجام را داشته ودارای (تاییدیه ازطریق اداره کار و رفاه اجتماعی و رتبه ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی )  می باشند طبق..
فراخوان و مزایده احداث شهربازی29 فروردین 1397
شهرداری بندرترکمن درنظردارد طی مجوز بند 2 صورتجلسه شماره13 - 12/12/96 شورای اسلامی شهر ، درراستای ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه فضاهای تفریحی و گردشگری ، قسمتی ازعرصه پارک  بوستان گلستان واقع درضلع جنوب شرقی را بمدت 7سال به صورت اجاره جهت احداث شهربازی باحفظ مالکیت به اشخاص(حقیقی،حقوقی)بشرح ذیل..
بازدید شهردار بهمراه اعضای شورای شهر از روند پیشرفت پروژه های عمرانی ورودی شهر از سمت گرگان22 آذر 1396
    بازدید شهردار از روند پیشرفت پروژه های عمرانی (ورودی شهر از سمت گرگان)  ..
اهم پروژه های در دست اجرا
تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است